STAD IN BEWEGING: MARITIEME HUB OP LOCATIE NOORDZEEAQUARIUM

FB-post Schepen Anseeuw 28 juni 2018Op 28 juni besliste het stadsbestuur van Oostende om het Noordzeeaquarium te sluiten voor het publiek. Het aftands gebouw dat een bedroevende collectie herbergt is een doorn in het oog van de duizenden oostendenaars en toeristen die er regelmatig langswandelen. Zelfs voor kinderen was een bezoek aan het aquarium geen plezier meer, gezien de erbarmelijke toestand waarin de vissen moesten leven.

Vanuit de idee dat de staat van dit gebouw onze stad onwaardig is, stuurde Camelot Vlaanderen vzw, enkele maanden geleden, een brief met bedenkingen aan het stadsbestuur. In deze brief werd de lamentabele toestand van betreffend gebouw aangekaart, en werd aangekondigd dat eerstdaags een vrijblijvend, nieuw, inspirerend alternatief zou voorgesteld worden.

Dit alternatief zou, volgens Camelot, idealiter de vorm moeten aannemen van een maritieme “hub”, een klein, functioneel gebouw, mooi voor het oog en voldoende aan alle moderne normen van veiligheid en esthetiek. Aan dit maritiem “station” zouden alle toeristische vaartuigen kunnen aanmeren zoals bijvoorbeeld de Franlis, de Nele en de Cognard. In het gebouw zelf zou een actieve expo opgezet kunnen worden, met uitleg over de Oostendse havencapaciteiten, de windmolenparken en de groene energie, de havenbedrijven, de visserij en een brok geschiedenis met de RMT en de Marine. Succesrijke maritieme evenementen zoals Oostende voor Anker krijgen er ook de plaats die ze verdienen. Het gebouw zou tevens een congreszaaltje kunnen bevatten voor een 100tal deelnemers.

Architect Luc Maes werkte, als lid van Camelot een voorstel uit, waarin onze ideeën op visuele manier worden voorgesteld. Bedoeling is dat dit voorstel als inspiratie kan dienen voor eventuele latere projecten. Het plan geeft een vooraanzicht (fig 2), zijaanzicht (fig 3), dwarsdoorsnede (fig 4), exporuimte (fig 5) en congreszaal (fig 6). Pdf’s van deze plannen zijn te bekijken op onderstaande link.

Camelot Vlaanderen is uitermate verheugd over het feit dat het stadsbestuur dit project ook heeft opgepikt en bereid is om het de nodige aandacht te schenken. We blijven met onze vereniging het project van dichtbij opvolgen, met het volste vertrouwen dat het stadsbestuur deze toplocatie opnieuw zal laten schitteren.

 

Vooraanzicht maritiem station
Vooraanzicht maritiem station

 

Zijaanzicht maritiem station
Zijaanzicht maritiem station

 

Achteraanzicht maritiem station
Achteraanzicht maritiem station

 

Plattegrond expositieruimte
Plattegrond expositieruimte

 

Plattegrond congreszaal
Plattegrond congreszaal

 

Labels