Camelot leeft!

Camelot, het legendarische en imaginaire kasteel van koning Arthur en zijn Guinevere,  roept een wereld van het verleden op,  van passie en heroïsche ridders,  van verborgen geheimen, Avalon, Excalibur, Mordred …  Maar de mythische iconen uit het verleden zijn  nooit opgehouden  inspiratiebron te zijn voor nieuwe eeuwige verhalen.

Camelot vzw werd in 2018 onder dat vruchtbare gesternte tot leven gebracht, weliswaar niet om heldhaftige veroveringen te doen, maar om op de schaal van zijn eigen maat, de Oostendse rijke cultuur te promoten, initiatieven te lanceren of te stimuleren en waar nodig onder het stof uit te halen.  Camelot als een kritische loupe en vegende keerborstel.

Er werd onder het gedreven voorzitterschap van Daniël Crabeels aan de weg getimmerd met fraaie, opgemerkte en blijvende realisaties . Die bleken niet van de minste : het Spilliaert huis, Filosofie zonder grenzen, de sluier van Sarasvati, de dans van Ganesh, Stad in Beweging, Maritiem Erfgoed, …  Achteral  deze initiatieven stonden steeds mensen met een warm hart voor wat reilt en zeilt in Oostende.  

Tot Covid-19 ineens de hele wereld  veranderde  en vzw Camelot leek stil te vallen.

En toen Daniël zich terugtrok als voorzitter was er nood aan bezinning. Hoe moet het verder ? Wie neemt het over?  Maar al onmiddellijk bleek dat alle getrouwen eensgezind de voortzetting en vernieuwde uitbouw van de vereniging wensten.  En Christian bleek bereid om de fakkel over te nemen en Camelot het nieuwe Covid-19 tijdperk in te leiden met de back-up van een nieuw team bestuurders.

Stilvallen ? Neen, sputteren, ja !   De quarantaine hield alles potdicht. Iedereen bleef rustig of onrustig ,naargelang de persoonlijkheid, binnenshuis  afwachten hoe het nu verder moest met het leven.  Gelukkig belette Covid-19 niet dat er traag een nieuwe dynamiek op gang kwam,  waarin men leerde rekening te houden met het virus, de maskers, de quarantaine, de pasjes en  alle denkbare beperkingen …

Nieuwe live activiteiten, zoals de filosofie-lezingen,  waren voorlopig niet aan de orde tijdens de quarantaine, maar toch kon het gratis Camelot magazine nog een doorstart krijgen, onder een nieuwe redactie. Mede dankzij sympathiserende ruggesteun uit alle windstreken,  van filosofen, rectoren, dichters, kunstenaars en academici , kon een koppige online-redactie in quarantaine een nieuwe papieren Editie 4 van het Camelot tijdschrift tijdig klaarstomen en verdelen in de Oostendse kwartieren.  Een opmerkelijke prestatie in barre tijden.

Neen, Camelot is niet stilgevallen ! De koppen met de maskertjes  werden bijeengestoken.  Nieuwe initiatieven werden gewikt en gewogen. En de eerste concrete realisatie staat vandaag op stapel :  een boeiende filosofiedag met verschillende eminente sprekers die Europa tegen het licht zullen houden. De filosofiedag zal reeds in december  plaatsvinden. Vanaf het begin is er volle vaart.  Er wordt volop gewerkt aan de folders en lokatie.  Hou het in het oog !

Camelot is alive and kicking en nodigt dan ook iedereen uit, niet alleen om de filosofie-dag over Europa bij te wonen, maar ook om lid te worden van de vereniging. Iedereen  die Oostende een warm hart toedraagt en begaan is met de Oostendse plaats en cultuur is welkom.

Tot dan.

Joseph De Wolf

Labels